Vînzarea autoturismelor și utilitarelor.

IMPORT SI VINZAREA AUTOMOBILELOR DIN EUROPA
Cerințe la creditare auto

Pentru fiecare client cerințele la creditare sînt individuale. Ele pot varia în dependență de instituția finciare care creditează și de riscurile de fințare a clientului. Mai jos este indicată o informație generală care are un scop informativ pentru a vă ajuta de a obține un credit cît mai performant de posibil.

Cerințe și acte necesare pentru persoane fizice care activează oficial în Republica Moldova:

  • Vîrsta minimă a persoanelor finanțate este de la 18 ani și maximală pînă la 62 de ani.
  • Pentru îndeplinirea cererii este nevoie de buletinul cumpărătorului.
  • Persoană garant (de încredere) cu loc de muncă oficial în RM și/sau cu prorietate (dovada prorietății este numărul cadastral a imobilului pe care îl deține) - prezența garantului nu este obligatorie.

Cerințe și acte necesare pentru persoane fizice care activează în străinătate:

  • Vîrsta minimă a persoanelor finanțate este de la 18 ani și maximală pînă la 62 de ani.
  • Pentru îndeplinirea cererii este nevoie de buletinul cumpărătorului.
  • Persoană garant (de încredere) cu loc de muncă oficial în RM și/sau cu prorietate (dovada prorietății este numărul cadastral a imobilului pe care îl deține) - prezența garantului nu este obligatorie.
  • Dovezi documentale despre venituri sau ocupație a cumpărătorului: cecuri de transferuri bănești, contract de muncă valabil, payslip, gewerbe, extras de cont - toate actele pot fi prezentate în formă electronică.

Cerințe și acte necesare pentru persoane juridice:

  • Extras
  • Bilanț contabil descifrat pe toate conturile pe ultimile 3 luni
  • Persoană garant

Răspuns la credit auto este pînă la o oră. Casco nu este obligatoriu. Posibiltatea anulării tuturo procentelor pentru perioada rămasă în caz de stigere a creditului. Posibil ca împrumutul să fie legat de leu sau de valută străină.