Cerințe la creditare auto

Pentru fiecare client cerințele la creditare sînt individuale. Ele pot varia în dependență de instituția finciare care creditează și de riscurile de fințare a clientului. Mai jos este indicată o informație generală care are un scop informativ pentru a vă ajuta de a obține un credit cît mai performant de posibil.

Cerințe și acte necesare pentru persoane fizice care activează oficial în Republica Moldova:
  • Vîrsta minimă a persoanelor finanțate este de la 18 ani și maximală pînă la 62 de ani.
  • Pentru îndeplinirea cererii este nevoie de buletinul cumpărătorului.
  • Persoană garant (de încredere) cu loc de muncă oficial în RM și/sau cu prorietate (dovada prorietății este numărul cadastral a imobilului pe care îl deține) - prezența garantului nu este obligatorie.
Cerințe și acte necesare pentru persoane fizice care activează în străinătate:
  • Vîrsta minimă a persoanelor finanțate este de la 18 ani și maximală pînă la 62 de ani.
  • Pentru îndeplinirea cererii este nevoie de buletinul cumpărătorului.
  • Persoană garant (de încredere) cu loc de muncă oficial în RM și/sau cu prorietate (dovada prorietății este numărul cadastral a imobilului pe care îl deține) - prezența garantului nu este obligatorie.
  • Dovezi documentale despre venituri sau ocupație a cumpărătorului: cecuri de transferuri bănești, contract de muncă valabil, payslip, gewerbe, extras de cont - toate actele pot fi prezentate în formă electronică.
Cerințe și acte necesare pentru persoane juridice:
  • Extras
  • Bilanț contabil descifrat pe toate conturile pe ultimile 3 luni
  • Persoană garant

Răspuns la credit auto este pînă la o oră. Casco nu este obligatoriu. Posibiltatea anulării tuturo procentelor pentru perioada rămasă în caz de stigere a creditului. Posibil ca împrumutul să fie legat de leu sau de valută străină.